الگوسازی فعالیت‎های آموزشی و ترویجی مركز تحقيقات حفاظت خاك و آب دانشگاه تهران در اراضي ديم كوهين
الگوسازی فعالیت‎های آموزشی و ترویجی مركز تحقيقات حفاظت خاك و آب دانشگاه تهران در اراضي ديم كوهين
بازديد دانشجويان گروه علوم خاك دانشگاه تهران
بازديد كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان
كميته فني كشت پاييزه حبوبات ديم در سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان
برگزاري كارگاه آموزشي مربيان با مشاركت بسيج سازندگي
آغاز كشت پاييزه عدس رقم سبز پرديس
گردهمايي كشاورزي حفاظتي
برگزاري كارگاه كشت ديم
برگزاري كارگاه آموزشي كشت محصولات پاييزه
همايش انتقال يافته هاي تحقيقاتي ديم
معرفی عدس پاییزه متحمل به سرما
جلسه شوراي مديران وزارت جهاد کشاورزی باحضور کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کوهین
برداشت محصول بالنگوي شهري (بزرك سياه)
كشت پاييزه عدس رقم سبز پرديس در استان اردبيل
برداشت محصول پوششي خللر پاييزه
بازديد محققين و كارشناسان وزارت جهاد كشاورزي
برداشت عدس پاييزه رقم سبز پرديس
مشاهده آفت شپشك ريشه گندم در مزارع ديم استان قزوين
بازديد مسئولين سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين
برگزاري روز مزرعه گندم
برگزاري روز مزرعه عدس
بازديد رياست محترم پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران
بازديد دانشجويان
برگزاری کارگاه آموزشی
برگزاری كارگاه آموزشي مبارزه با آفت سن غلات
بازدید مسئولین وزارت کشاورزی از مرکز تحقیقات کوهین
كارگاه آموزشي مبارزه با آفت سن گندم
بازدید مسئولین و کارشناسان وزارت کشاورزی
بازدید آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه علوم و مهندسی خاک
برگزاری کلاس آموزشی اصول تغذیه در زراعت دیم در مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی کوهین
توسعه کشت عدس پاییزه رقم سبز پردیس در استان زنجان
برگزاری کلاس آموزشی کشاورزی حفاظتی دیم در مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی کوهپایه
برگزاری کلاس آموزشی زراعت گندم دیم در روستای تاریخی یله گنبد از توابع بخش کوهین
برگزاری دوره آموزشی ویژه مربیان وزارت جهاد کشاورزی
انجام عملیات پاییزه کشت مستقیم (بی خاک ورزی) گندم، جو، و عدس
بازدید کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی از مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب کوهین
برگزاری همایش یک روزه داشت گندم در بخشداری شهر کوهین
بازدید دانشجویان گروه زراعت از مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب در اراضی دیم کوهین
بازدید دانشجویان گروه علوم و مهندسی خاک از مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب در اراضی دیم کوهین
بازدید اساتید گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تهران از مزارع دیم نمونه در استان قزوین
برگزاری کلاس آموزشی کشاورزی حفاظتی در بخش طارم سفلی
برگزاری جلسه شورای گروه علوم و مهندسی خاک با محوریت کشت یکپارچه دیم در اراضی بخش کوهین
عملیات کشت پاییزه
همکاری مرکز تحقیقات کوهین با سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین
بازدید کارشناسان کمیته فنی حبوبات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از دست آوردهای مرکز تحقیقات کوهین
کارکنان برگزیده پژوهشگر در نمایشگاه ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاه تهران
بازدید دانشجویان دانشگاه زنجان
بازدید گروهی از دانشجویان بسیجی دانشکده های کشاورزی کشور از مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب کوهین
بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد علوم خاک از مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب کوهین
بازدید دانشجویان پردیس ابوریحان دانشگاه تهران به سرپرستی دکتر اکبری
آغاز برداشت محصول خللر جنگل زراعی (آگرفارستری) در سطح 4 هکتار
آغاز برداشت محصول عدس پائیزه یک ماه زودتر از سایر مزارع عدس کشت رایج منطقه در سطح یک هکتار
بازدید گروهی دانشجویان گروه زراعت پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به سرپرستی دکتر جهانسوز و مهندس نیکوئی سلطانی
بازدید اکیپ کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با حضور مهندس جلیلوند مدیر زراعت استان