امکانات و تاسیسات


قطعات تحت پوشش زراعی و باغی:

زراعی: 15 نوار تراس بندی شده با دامنه شیب 2 تا 8 %

باغی: 6 نوار تراس بندی شده + سامانه های هدایت وجمع آوری رواناب سطحی: شیب 12-8 %

(جنگل- زراعت: 6 نوار زراعت - باغ + سامانه های هدایت وجمع آوری رواناب سطحی: شیب 12-8 %)

 محصولات زراعی وباغی:

گندم: ارقام سرداری- آذر 2- ساجی- کراس البرز- سایر ارقام( مولتی لاین)

جو: رقم سهند

تریتیکاله: بی نام

عدس: توده سبز کوهین پائیزه(در دست معرفی پردیس)

اسپرس: بی نام( جنگل- زراعت)

خللر: بی نام( آگرفارستری)

گلرنگ: رقم فریمان

کتان ( بزرک)= بی نام (توده محلی)

گل محمدی ( محلی کاشان) + نعناء فلفلی

بادام دیر گل (ارقام شکوفه و آذر) + سماق ( محلی قرمز و سفید) + انگور ( بی دانه)

 ماشین آلات و دنباله بند:

تراکتور: 2 دستگاه=  فرگوسن 399 جفت دیفرانسیل + فرگوسن 285 تک دیفرانسیل

بذر کار: 3 دستگاه= کشت مستقیم دیسکی سماتو+ عمیق کار شیاری جاندیر + عمیق کار شیاری برزگر همدان

ادوات خاک ورزی، کاشت و سایر دنباله بندها : 13 دستگاه= گاوآهن دو طرفه سنگین  6 خیش + گاوآهن یک طرفه 3 خیش + خرمنکوب چند منظوره غلات و حبوبات + دیسک دو طرفه افست + خاک ورز مرکب چیزل پکر + کولتیوانور فنری 9 شاخه + ماله پشته صاف کن + بیل فرانت + پنجه غازی + تریلی کمپرسی + تانکر 4 چرخدار 3000 لیتری + تانکر 2 چرخ 1500 لیتری + پمپ سمپاش پشت تراکتوری + تانکر آب 15 هزار لیتری زیر زمینی ثابت + تانکر آب 30 هزار لیتری ثابت

امکانات آزمایشات صحرائی و تجهیزات آزمایشگاهی:

سامانه پیشرفته تمام اتوماتیک متغیرهای هواشناسی با قابلیت ثبت و ذخیره سازی در واحد ثانیه: یک دستگاه

سامانه جمع آوری رسوبات و رواناب سطحی بتنی ثابت: 2 هکتار

سامانه جمع آوری رواناب و رسوبات سطحی مخزنی متغیر: 2/0 هکتار

قطعات تسطیح شده(تراس بندی) مکانیزه: 15 کنتوربنک با 7 کلاس شیب مختلف

فضای آزمایشگاهی: اتاق 16 متری سرامیک شده کامل

لوازم آزمایشگاهی: 7 دستگاه = آون، نفوذ سنج دیسکی (پرمیمتر) + ترازوی دقیق 01/0 گرم + ترازوی دقیق 1/0 گرم + EC سنج پرتابل + PH سنج پرتابل + پکیج اندازه گیری صحرائی عناصر خاک

 تأسیسات و ساختمان ها: 800 متر مربع

اتاق نگهبانی- ساختمات سرایداری + ساختمان اداری + انبار ماشین آلات + انبار لوازم و تجهیزات + سالن اجتماعات مجهز به ویدئو پروژکتور 80 نفره + سالن تولید ورمی کمپوست 10 تنی + انبار بذر

منابع آبی:

چاه آب برقی با دبی 1000 لیتر روزانه ( آب شرب ) + چاه آب مجهز به کف کش با دبی 10 متر مکعب روزانه ( نیاز به آب شیرین کن )

  مزارع، باغات، حاصلخیزی و حفاظت خاک( الگوئی ):

 1. کشت مقایسه ای ارقام اصلاح شده گندم دیم سرداری- آذر 2- کراس البرز- ساجی- سایر ارقام )
 2. کشت پائیزه کلیه محصولات غلات(گندم-جو-ترتیکاله)، بقولات(عدس-خللر-اسپرس) و محصولات روغنی(گلرنگ-کتان)
 3. کشت مستقیم کلیه محصولات پائیزه همراه با مدیریت بقایای برداشت
 4. مقایسه روش های مختلف کاشت: خاک ورزی سنتی- خاک ورزی رایج- کم خاک ورزی- بدون خاک ورزی
 5. کشاورزی ارگانیک: مصرف کودهای آلی در سطوح مختلف( ورمی کمپوست)
 6. خالص سازی عدس پائیزه
 7. کنترل زراعی علف های هرز  سمج غلات و حبوبات از طریق مدیریت مزرعه
 8. خاک ورزی بیولوژیک( تناوب زراعی )
 9. حذف آیش از سیستم تناوبی و جایگزینی محصولات پوششی
 10. سامانه جمع آوری آب خالص باران( لوله کشی و ذخیره سازی )
 11. تولید ورمی کمپوست در فضای باز و بسته
 12. سامانه ریز حوضه جمع آوری رواناب در اراضی شیب دار ( باغات مثمر)
 13. مزرعه الگوئی گیاهان داروئی( گل محمدی- نعناء فلفلی )
 14. جنگل- زراعت اسپرس و خللر( زراعت- باغ؛ زراعت- گل محمدی  )
 15. کشت انتظاری دانه های روغنی( گلرنگ)
 16. افزایش تنوع کشت: 3 محصول غلات + 6 محصول بقولات + 2 محصول صنعتی(دانه های روغنی)

   

   

  اعضاء هیئت علمی و کارکنان


  1-     دکتر حسین اسدی- عضو هیئت علمی و سرپرست مرکز

  2-     دکتر خدابخش گودرزوند چگینی- کارشناس پژوهشی

  3-     مهندس اکبر زاجکانی- کارشناس فنی هواشناسی و سامانه های الکترونیکی

  4-     آقای صفت اله سلیمانی- کارمند دانشگاه و مسئول انتظامات مرکز

  5-     آقای علی بخش زاجکانی- همکار پاره وقت