مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب در اراضی دیم کوهین

 

 

مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب کوهین ( دانشگاه تهران ) در کیلومتر 42 جاده قدیم قزوین - رشت در مجاورت روستای بکندی واقع گردیده و مساحتی بالغ بر 78 هکتار را داراست. سابقه فعالیت این مرکز بیش از 40 سال بوده که به لحاظ شرایط خاص اقلیمی، جاده دسترسی و دیم خیز بودن منطقه به عنوان یکی از ایستگاه های حفاظت خاک و آب در مناطق دیم کاری کشور انتخاب گردیده است. وجود زیر ساخت های منحصربه فرد ویژه در این مرکز مبتنی بر اصول و عملیات کشاورزی در مناطق دیم می باشد.


پیوندهای مفید


 • وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 • دانشگاه تهران

 • پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

 • وزارت جهاد کشاورزی

 • سازمان جهادکشاورزی استان قزوین

 • سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

 • سازمان هواشناسی کشور

 • سازمان جهانی غذا و کشاورزی

  خدمات الکترونیک

  هواشناسی مرکز سامانه اطلاعات جغرافیایی و نقشه های ماهواره ای ورود کابران