بازدید آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه علوم و مهندسی خاک

در ادامه فعالیت آموزشی، گروهی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تهران به سرپرستی جناب آقای دکتر حیدری، و دکتر اسدی و همچنین دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه خاکشناسی دانشگاه گیلان به سرپرستی مهندس زینلی از مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب در اراضی دیم کوهین( دانشگاه تهران) در روز پنجشنبه 20/08/1395 بازدید نمودند. این بازدید یک روزه با حضور سرپرست محترم مرکز جناب آقای دکتر گرجی به شرح ذیل برگزار گردید: 1- برگزاری کارگاه آموزشی معرفی دستاوردهای مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب کوهین توسط دکتر چگینی 2- بازدید از مزارع حفاظتی به روش بی خاک ورزی با کشت مستقیم محصولات عدس پاییزه، خللر پاییزه، گندم پاییزه، جو پاییزه و کتان پاییزه 3- بازدید از ریز حوضه های کنترل و جمع آوری رواناب در اراضی شیب دار و ارائه عملیاتی روشهای توسعه باغات دیم به صورت دو منظوره 4- بازدید از مزارع عدس پاییزه زراعت- باغ در فواصل بین ردیفی ریزحوضه های کنترل و ذخیره رواناب سطحی 5- معرفی و بازدید از کلیه ادوات خاک ورزی رایج، خاک ورزی حفاظتی و کشت مستقیم.

اطلاعات بیشتر