بازدید کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی از مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب کوهین

در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۰، جمعی از کارشناسان وزرات جهاد کشاورزی به سرپرستی آقای دکتر شهرستانی به نمایندگی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی همراه با دکتر جلیلوند به نمایندگی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، از مزارع کشت حفاظتی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب کوهین بازدید نموده و گزارش فعالیت های مرکز در زمینه کشاورزی حفاظتی توسط مهندس چگینی پژوهشگر مرکز به ایشان ارائه گردید. در ادامه بازدیدکنندگان از طرح الگویی زراعت- باغ گردوی مکانیزه و اصلاح شده آقای درخشان در سطح ۴۰ هکتار که با همکاری مرکز تحقیقات کوهین اجرا گردیده، بازدید نموده و در جریان سوابق و مراحل اجرای طرح ها قرار گرفتند.

اطلاعات بیشتر