برداشت عدس پاييزه رقم سبز پرديس

برداشت محصول عدس رقم سبز پرديس كه حاصل تلاش هشت ساله پژوهشگران مركز تحقيقات حفاظت خاك و آب در اراضي ديم دانشگاه تهران (كوهين) مي باشد در تاريخ 1396/3/10 در سطح پنج هكتار آغاز گرديد. بنا به گزارش دكتر چگيني پژوهشگر مركز تحقيات كوهين، رقم عدس سبز پرديس به عنوان يك رقم پاييزه و متحمل به سرماي زمستانه تا ١۵- درجه سانتيگراد است كه با وزن صد دانه حدود شش گرم و رنگ سبز يكنواخت داراي كيفيت پخت مناسب و بازارپسندي مطلوبي مي باشد. كشت اين رقم در اوايل مهرماه صورت گرفته و به دليل حجم زیاد اندام هاي رويشي و ارتفاع مناسب در حد نيمه پابلند علاوه بر داشتن عملكرد دانه زیاد، داراي عملكرد زیاد علوفه خشك حاصل از خرمن كوبي بوده و علاوه بر تأمين خوراك دام مناسب احشام، تأمين كننده هزينه هاي برداشت محصول نيز مي باشد. از جمله مهمترين مزاياي كشت عدس پاييزه رقم سبز پرديس مي توان به انجام فرآيندهاي اصلاحي و گزينش اين محصول در شرايط بي خاك ورزي اشاره نمود كه علاوه بر كاهش هزينه هاي توليد اين محصول، كنترل زراعي علف هرز به عنوان رقيب و اصلي ترين عامل كاهش عملكرد عدس پاييزه نیز صورت می گیرد. ساير مزاياي كشت عدس پاييزه رقم سبز پرديس شامل امكان بهره گيري از ادوات كشت مكانيزه به دليل خشكه كاري، بقاي زمستانه عالي نسبت به ساير ارقام موجود در كشور، سبزماني مطلوب در طي فصول پاييز و زمستان، تحمل خوب نسبت به سرماي بهاره در زمان گلدهي، ایجاد پوشش گیاهی مناسب در فصل بهار و جلوگیری از فرسایش خاک، برتري بيش از ١٠٠ درصدي عملكرد دانه و كاه نسبت به عدس بهاره، برداشت زودهنگام در هواي نسبتا خنك و گريز از خشكي آخر فصل، تك دانه بودن غلاف هاي تشكيل شده، ورود زودهنگام به بازار مصرف، وفور كارگر فصلي جهت برداشت محصول، عدم تداخل مراحل كاشت، داشت و برداشت اين محصول با غلات پاييزه و همچنين امكان انجام كشت غلات در تناوب با عدس پاييزه به دليل عدم سفتي و فشردگي خاك ناشي از كشت بهاره مي باشد. از آنجا كه كشت اين رقم در شرايط بي خاك ورزي و به صورت مسطح يا بدون جوي پشته صورت مي گيرد، لذا امكان برداشت مكانيزه اين محصول وجود داشته و نياز به كمباين هاي كاملاً سالم و بدون نقص فني دارد به گونه اي كه در اراضي شيب دار بتواند مانور مناسب داشته باشد. لازم به ذكر است كه طبق آزمايشات صورت گرفته با انجام آبياري تكميلي، عملكرد اين رقم به نحو چشمگيري افزايش يافته و بيش از ١٠٠ درصد خواهد بود.

اطلاعات بیشتر