برگزاری جلسه شورای گروه علوم و مهندسی خاک با محوریت کشت یکپارچه دیم در اراضی بخش کوهین

در تاریخ ۹۴/۱۲/۹، جلسه شورای گروه علوم و مهندسی خاک با محوریت معرفی دستاوردهای توسعه کشت مکانیزه و حفاظتی دیم با حضور سرپرست و کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب در اراضی دیم برگزار گردید. در این جلسه ضمن دعوت از آقای سیروس خواجه حق وردی به عنوان کشاورز پیشرو در زمینه کشت یکپارچه دیم، گزارشی از روند توسعه و افزایش تولید گندم دیم در منطقه کوهین ارائه گردید. آقای حق وردی در این جلسه موفقیت خود را در مقوله های ذیل بیان نمودند: 1- تجمیع کشت دیم در منطقه به صورت استیجاری در مناطقی که به لحاظ پراکنش و تعدد قطعات امکان بهره وری مطلوب در آنها میسر نبود. 2- توسعه مکانیزاسیون در سه هزار هکتار از اراضی استیجاری به روش اصلاح روش های خاک ورزی، کشت و برداشت مکانیزه. 3- بهره گیری از بذور اصلاح شده ویژه مناطق دیم و همکاری با موسسه تحقیقات اصلاح بذر جهت تکثیر طبقات بذری معرفی شده گندم و جو دیم همراه با ایستگاه مکانیزه بوجاری، ضد عفونی و کیسه گیری بذر گواهی شده با نظارت کارشناس تحقیقات بذر و نهال. 4 - افزایش تولید، اشتغال زایی، توسعه چند منظوره فعالیت های کشاورزی، دام داری، پرورش طیور و زنبورداری با استفاده از ظرفیت های بالقوه محصولات فرعی و نیروی انسانی آزاد در فصول غیرکشاورزی. 5- فراهم سازی امکان تبادل اطلاعات میان بخش اجرا، تحقیقات و آموزش در بخش کشاورزی مرتبط با مراکز علمی، دانشگاهی و وزارت جهاد کشاورزی. 6- بهره گیری از نتایج ملموس و توصیه شده در کشاورزی حفاظتی با برقرار ارتباط و همکاری با سازندگان ادوات داخل کشور. 7- در خاتمه پس از تبادل نظر و استقبال اساتید گروه علوم و مهندسی خاک از موارد مطرح شده، دعوت آقای حق وردی جهت بازدید گروهی کلیه اساتید و دانشجویان در گرایش های مختلف از مزارع و فعالیت های ایشان اعلام و مورد پذیرش قرار گرفت.

اطلاعات بیشتر