برگزاری دوره آموزشی ویژه مربیان وزارت جهاد کشاورزی

بر اساس مکاتبه و هماهنگی به عمل آمده بین معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دوره آموزشی ضمن خدمت کارشناسان و مربیان کلیه استان های کشور در مرکز آموزش سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به مدت دو روز در تاریخ های ۲۷و ۱۳۹۵/۷/۲۸ با اجرای برنامه های ذیل برگزار گردید: ۱- تشریح اهداف و سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در زمینه خاک ورزی حفاظتی توسط دکتر شهرستانی نماینده معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی و مهندس خوش اخلاق مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین. ۲- تدریس اصول کشاورزی حفاظتی با محوریت امنیت غذایی، امنیت انرژی، امنیت منایع تولید و حفاظت از محیط زیست توسط دکتر چگینی پژوهشگر مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب در اراضی دیم کوهین. ۳- تدریس آشنایی با گیاهان پوششی و نقش آن در کشاورزی حفاظتی توسط دکتر حسن پناه از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل. ۴- ادامه مباحث توسط دکتر بنی عامری از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص لزوم استفاده از مواد تنظیم کننده و محرک رشد و نقش آنها در افزایش تولید در کشاورزی حفاظتی. ۵ - بازدید یک روزه از مزارع مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب در اراضی دیم کوهین همراه با برگزاری کارگاه عملی در مزرعه توسط دکتر چگینی پژوهشگر مرکز تحقیقات کوهین.

اطلاعات بیشتر