برگزاری همایش یک روزه داشت گندم در بخشداری شهر کوهین

در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۱۱، با دعوت بسیج سازندگی استان قزوین و مشارکت مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب کوهین، و مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی بخش کوهین، همایش یک روزه داشت گندم دیم در محل بخشداری شهر کوهین به شرح ذیل برگزار گردید: ۱- ارائه گزارش کشت دیم و لزوم رعایت اصول دیم کاری توسط مهندس محمدی ریاست مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی کوهین. ۲- تدریس روش های داشت گندم با محوریت شناسایی و مبارزه با آفات اصلی گندم و جو دیم توسط مهندس چگینی کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کوهین. ۳- بازدید گروهی کشاورزان حاضر در جلسه از مزارع گندم دیم همراه با آموزش عملی شناسایی آفات اصلی گندم توسط مهندس چگینی کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کوهین. ۴- بازدید کارشناسان و مسئولین بیسج سازندگی استان به سرپرستی سرهنگ قاسمی همراه با کشاورزان پیشرو از مزارع نمونه گندم و عدس پاییزه در مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب کوهین.

اطلاعات بیشتر