برگزاری کلاس آموزشی اصول تغذیه در زراعت دیم در مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی کوهین

در راستای طرح افزایش تولید گندم دیم ، کارگاه آموزشی اصول تغذیه در زراعت دیم در سالن اجتماعات مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی کوهین از توابع شهرستان قزوین مطابق با سرفصل های ذیل توسط دکتر چگینی پژوهشگر مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب در اراضی دیم کوهین( دانشگاه تهران) برگزار گردید: 1- مدیریت بقایای گیاهی پس از برداشت محصول قبلی و کاهش چرای بی رویه دام 2- اصول زراعت دیم با تأکید بر روشهای صحیح خاک ورزی در اراضی شیب دار 3- اهمیت و روشهای سالم سازی و حفظ مواد آلی در کودهای دامی 4-بهینه سازی مصرف کودهای شیمیایی با جایگزینی کودهای دامی سالم 5- لزوم رعایت تناوب جهت افزایش حاصلخیزی خاک و معرفی عدس پاییزه به عنوان محصولی پردرآمد و جایگزین مناسب آیش

اطلاعات بیشتر