برگزاری کلاس آموزشی زراعت گندم دیم در روستای تاریخی یله گنبد از توابع بخش کوهین

در راستای طرح ملی کشاورزی حفاظتی و با دعوت و هماهنگی مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی کوهین از توابع شهرستان قزوین، کارگاه آموزشی زراعت گندم دیم در روستای تاریخی یله گنبد مطابق با سرفصل های ذیل توسط آقای دکتر چگینی پژوهشگر مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب در اراضی دیم کوهین( دانشگاه تهران) برگزار گردید: 1- لزوم یکپارچه سازی و تجمیع کشت محصولات دیم جهت افزایش بهره وری و توسعه کشت مکانیزه دیم 2- مدیریت اراضی دیم جهت کاهش فرسایش و حفظ حاصلخیزی با تأکید بر عدم چرای بی رویه، حذف شخم برگردان دار و عدم سوزاندن بقایای گیاهی 3- اصول صحیح آماده سازی اراضی دیم جهت کشت انواع محصولات با رعایت تناوب صحیح 4- مزایای استفاده از بذور اصلاح شده و روش‌های خالص سازی و ضدعفونی بذور خود مصرفی 5- مزایای کشت مکانیزه با ادوات عمیق کار شیاری و میزان بذر مناسب

اطلاعات بیشتر