كارگاه آموزشي مبارزه با آفت سن گندم

پیرو دعوت به عمل آمده از سوي مركز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي كوهين، كارگاه آموزشي مبارزه با آفت سن گندم در مسجد جامع روستاي حسين آباد از توابع بخش كوهين در تاريخ ۱۹/‏۱۲/‏۱۳۹۵‬ با سر فصل‌هاي ذيل توسط آقای دکتر خدابخش گودرزوند چگيني كارشناس پژوهشي مركز تحقيقات حفاظت خاك و آب در اراضي ديم كوهين (دانشگاه تهران) به اجرا درآمد. - اهميت گندم به عنوان محصولي راهبردي در ايران و ضامن امنيت غذايي - معرفي آفت سن گندم و علل ورود و گسترش آن در مزارع غلات - تشريح دوره هاي زندگي آفت سن گندم و نحوه خسارت آن در مراحل مختلف رشد گندم - تشريح روش‌هاي پيشگيري، مبارزه و كنترل آفت سن گندم با تأكيد بر بهينه سازي مصرف سموم و لزوم سلامت محيط زيست و منابع طبيعي - پرسش و پاسخ پيرامون روش‌هاي مبارزه زراعي، شيميايي و ارزيابي كيفي و كمي محصول گندم سن زده.

اطلاعات بیشتر