کارکنان برگزیده پژوهشگر در نمایشگاه ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاه تهران

به مناسبت بزرگداشت هشتادمین سالگرد تصویب قانون تأسیس دانشگاه تهران، نمایشگاهی به منظور ارائه دستآوردهای علمی و پژوهشی دانشگاه با حضور جناب آقای دكتر نیلی احمدآبادی رئیس محترم دانشگاه، جناب آقای دكتر معصومی معاون محترم پژوهشی، جناب آقای دكتر سیداحمدرضا خضری مشاور محترم رئیس دانشگاه و مدیركل حوزه ریاست و روابط عمومی و دبیر ستاد بزرگداشت مراسم مذكور به همراه تعدادی از مسئولین محترم دانشگاه برپا گردید. شورای صنفی كاركنان در راستای حضور شایسته و مطلوب كاركنان و جمع آوری آثار و دستاوردهای ایشان به منظور ارائه در نمایشگاه مذكور اقدام به انتشار فراخوان نمود كه بالغ بر 130 نفر از كاركنان فعال و فرهیخته در حوزه های پژوهشی، علمی، فرهنگی هنری، ورزشی و دریافت احكام و تقدیرنامه ها؛ آثار و مدارك و مستندات خود را برای شركت در نمایشگاه به شورای صنفی مركزی ارسال نمودند. آثار ارسالی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و نفرات برتر در هر حوزه مشخص شدند. در رابطه با ترغیب و تشویق كاركنان دانشگاه تهران، مقرر شد به یمن بزرگداشت هشتادمین سال تاسیس دانشگاه تهران برای هر حوزه مورد اشاره تعداد 8 نفر و جمعاً تعداد 40 نفر از همكاران برتر انتخاب و مورد تقدیر قرار گیرند. در این راستا، تعداد 6 نفر از همکاران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به عنوان نفرات برتر به ترتیب نفر 6 جدول آقای خدابخش گودرزوند چگینی، نفر9 جدول سركار خانم یگانه مددی، نفر 12 جدول آقای محمد جوكی، نفر 24 جدول آقای محسن تقی نقی لو، نفر27 جدول آقای ماشاءاله بلباسی و نفر 29 آقای حمید صوفی و نفر 32 سرکار خانم فروزان رستمی به عنوان برگزیده انتخاب شدند. بدین وسیله موفقیت جناب آقای مهندس خدابخش گودرزوند چگینی، کارشناس مسئول محترم مرکز تحقیقات کوهین، به عنوان نفر اول برگزیده از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی را تبریک می گوییم و توفیقات بیشتر برای ایشان آرزومندیم.

اطلاعات بیشتر